Fizjoterapia jako uzupełnienie tradycyjnego leczenia

Definicja

Szczególnie popularny obecnie działem medycyny klinicznej, choćby nawet z tytułu coraz większej zapadalności na choroby cywilizacyjne jest fizjoterapia. Wywodzi się z uprawianego w zamierzchłych czasach przyrodolecznictwa, z tym, że dzisiaj stosuję metody potwierdzone naukowo i klinicznie. Wykorzystując różne formy energii umożliwia leczenie, profilaktykę oraz rehabilitację. Może stanowić samodzielną terapię lub uzupełniać i wspomagać działanie farmakoterapii lub zabiegu operacyjnego.
Fizjoterapia obejmuje 3 zasadnicze działy:

  • masaż
  • kinezyterapię
  • fizykoterapię

Masaż

Masaż to nic innego ja oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu, głównie pod postacią ucisku. Jego celem jest wywołanie odczynu miejscowego i ogólnego. Osoba masowana nie bierze czynnego udziału w zabiegu. Wyróżnia się kilka rodzajów masażu leczniczego: klasyczny, specjalistyczny, segmentalny, limfatyczny.

Kinezyterapia

Kinezyterapia to inaczej leczenie ruchem, obejmuje wszelkie ćwiczenia i formy aktywności fizycznej dostosowane do danej choroby. Większość z ćwiczeń wymaga pomocy fizjoterapeuty. Wśród nich wyróżnia się ćwiczenia o działaniu miejscowy (działanie na chory narząd) oraz o działaniu ogólnym (czynności obejmują zdrowe tkanki organizmu nie objęte procesem chorobowym).

Fizykoterapia

Fizykoterapia z kolei to metoda lecznicza, która polega na kontrolowanym działaniu na organizm bodźcami fizycznym w postaci: wody, światła, drgań, niskiej lub wysokiej temperatury lub drgań. Do fizykoterapii zalicza się m.in.: krioterapię, światłolecznictwo, magnetoterapie, elektroterapię, laseroterapię, diatermię krótkofalową oraz drenaż limfatyczny.