Działy fizjoterapii

Fizjoterapia jest metodą leczniczą wykorzystującą zjawisko reaktywności organizmu na różne bodźce. Głównym celem fizjoterapii jest usunięcie procesu chorobowego, a także jego skutków i możliwie jak najpełniejszy powrót do pełnej sprawności fizycznej. Dzięki zastosowaniu różnorodnych zabiegów i ćwiczeń fizjoterapia pozwala na zapobieganie nawrotom oraz profilaktykę schorzeń, u osób ze szczególnie grupy ryzyka.
Zasadniczo fizjoterapia dzieli się na 3 główne gałęzie, a są nimi: masaż leczniczy, kinezyterapia i fizykoterapia. Skuteczna terapię, z zakresu każdej z nich zapewnia specjalistyczny sprzęt.
Niezbędnym elementem wyposażenia każdego gabinetu wykonujące masaż leczniczy są odpowiednie stoły do masażu, rehabilitacyjne, kozetki oraz leżanki. Składane stoły są idealne dla fizjoterapeutów świadczących usługi poza gabinetem.
Kinezyterapia, czyli wszelkie formy leczniczej aktywności fizycznej, wykorzystuje w terapii kabiny do ćwiczeń (UGUL, PUR), rotory, przyrządy do nauki chodzenia, pionizatory oraz przyrządy do ćwiczeń manualnych.

Aparaty służące do zabiegów z zakresu fizykoterapii wykorzystują bodźce fizykalne takie jak: prąd, pole magnetyczne, światło czy temperaturę, które w odpowiedniej dawce i natężeniu wspomagają proces leczenia i rehabilitacji. Zastosowanie mają tu głównie:

  • lasery biostymulacyjne
  • aparaty do krioterapii (na ciekły azot, zimne powietrze i dwutlenek węgla)
  • aparaty do terapii skojarzonej (połączenie ultradźwięków z elektroterapią)
  • aparaty do diatermii krótkofalowej
  • lampy lecznicze : Sollux, Bioptron
  • urządzenia do podciśnieniowej.